Batteriflytt från styrbord midskepps
till babord i förpiken.
(Gjort av ägaren innan)

Uppgraderingar som jag har gjort.

Lite beräkningar för dimensionering.
Genom att kablarna blir 6 m längre när batterierna flyttas kommer detta att ge upphov till ett visst ökat spänningsfall mellan batterierna och främst startmotorn och generatorn.
Andra förbrukare, som kyl, nav-instrument, etc. drar jämförelsevis så lite ström så att spänningsfallet som dessa ger kan försummas.

Vi dimensionerade på följande sätt:
De ursprungliga ledningarna skarvades på framför nav-bordet.
MINUS-ledningen: 60 mm² (2x30 mm²), längd 6 m.
Motor-PLUS: 60 mm² (2x30 mm²), längd 6 m.
Brukar-PLUS: 30 mm², längd 6 m.

Kritiska ledningen är Motor-PLUS.
Lite räknande på vad denna förlängning ger för ytterligare spänningsfall mellan batteri-startmotor och batteri-generator.
Resistiviteten för koppar (RCu) är 0,01724 O x mm² / m.
Resistansen (R) i 6 m tråd med arean 60 mm² blir då R = L x RCu / A, där L är längden i meter och A är arean i mm².
Således R = 6 x 0,01724 / 60, vilket ger R = 0,001724 O:s ytterligare motstånd.
Motorn MD2020:
Generatorn levererar max 840 W vid 14 V, vilket motsvarar 60 A.
Startmotorn förbrukar momentant 700 W och kan sänka batterispänningen till 10 V, vilket ger 70 A.
Med Ohms lag U = R x I får vi fram ökningen av spänningsfallet pga den längre ledningen.
Spänningsfallet från generatorn ?U = 0,001724 x 60 = 0,10 V (maximalt, vid tomt batteri).
Spänningsfallet till startmotorn ?U = 0,001724 x 70 = 0,12 V (momentant).

Brukar-PLUS.
Denna ledning har halva arean mot Motor-PLUS. Detta innebär att spänningsfallet blir dubbelt så stort för förbrukarna. Dock använder man aldrig 70 A i förbrukarledningen.
Med värmare, kyl och lite belysning igång samtidigt kommer kanske förbrukningen upp till ca 15-20 A, eller ca 25% av Motor-PLUS.
När det gäller laddningen från generatorn, kan denna vara lika stor till Brukar-PLUS som till Motor-PLUS.
Detta betyder att spänningsfallet kan bli för stort för att uppnå en god laddning till brukarbatterierna (vid tomma batterier 0,21 V).
Vi valde ändå att "underdimensionera" denna ledning då vi räknar med att sällan köra brukarbatterierna så tomma, vilket förstör batterierna.
Detta pga att vi ökat kapaciteten till 200 Ah och installerat solpanel, som ständigt laddar brukarbatterierna (om sol finns).
Dessutom laddar vi via landström innan vi lämnar hemmahamnen.
Om detta är en riktig bedömning kommer denna sommar att visa. Skulle vi ha fel, lägger vi till en kabel på 30 mm² nästa vinter.

De gamla kablarna användes från stuvfacket framför nav-bordet.
Anslutningsbultar är rostfria M8 genomgående vagnsbult.
Ribborna i förgrunden håller väggen som skyddar anslutningarna från ofrivillig beröring.
Polbultarna har täckts med plastskydd (ej på bild).

Dragningen sker under nav-bordet.

Dragningen tvärs över båten sker mellan nav-bordet och diskbänken.

Från diskbänksskåpet går dragningen i stuvfacken under babords soffa.

Brukarbatterierna, som är 2 st 100Ah, står på övre hyllan. De är fastsatta med lister och spännband.
Flera hål har tagits upp för att ventilera batteriutrymmet.
Samtliga batterier är av typen underhållsfria och ventilerade (minde risk för att ångor tränger ut).

Hyllorna är gjorda av 18mm plywood och kantade med lister runt om.
Motorbatteriet hålls på plats med klamrar och spännband.

Slutligen sattes en skyddsvägg upp så att resten av stuvfacket kan utnyttjas.
Samtliga poler har klätts med plastöverdrag (ej på bild).
 

Några bilder på båten från den tidigare ägaren:

Rostfritt ankare med kätting och ankarspel i ankarboxen (ej standard).

Solpanel på 52W, med NAPS-laddare från 2007. "Äkta" teak (ej fanér) på däck och även på rufftaket (ej standard).

Dynor som täcker hela sittbrunnsbänkarna (ej standard)..

Sittbrunnstält kopplat till sprayhooden. Stora öppningsbara "fönster" på sidorna och bak (ej standard).

Den rostfria bågens fastsättning i sargen och vinschfickan, en av många välgjorda detaljer på sittbrunnstältet.

Ända 32:an med skön teak även på badplattformen (ej standard).

Nytt rullstorsegel av fullattetyp och ny rullgenua från 2008. Båda i pentexduk.

Förpiken med extra bäddmadrass. Luckor för att förenkla stuvning under britsen (ej standard). Durkmattor på alla golvytor (ej standard).

Akterruffen. Lägg märke till utblåset från värmaren. Det finns utblås på toaletten, akterruffen, förpiken, pentryt och salongen (ej standard).

Glas hyllan ej standard.