Vinterkonservera + reservdelar till motor MD 2020-D

Detaljer till Konservering
Glöm ej att inspektera bälgen

Bränslefilter 861477-8   Pris: 259 kr 7832-10  Pris: 265 kr 14152  Pris: 249 kr
Bränsle för filter 3581078-7 Pris: 82 kr 7832-99 Pris: 83 kr 14166  Pris: 76 kr 18-7858 Pris: 89 kr 117016 Pris: 159 kr
Oljefilter 3840525   Pris: 187 kr 7830-20  Pris: 179 kr 14096  Pris: 175 kr
Oljefilter 861473   Pris: 191 kr 7830-10  Pris: 189 kr 14094  Pris: 191 kr 50-366  Pris: 64,90 kr 114024 Pris: 139 kr
Impeller 3586494  Pris: 244 kr 7834-4    Pris: 240 kr 14202  Pris: 229 kr 25-200  Pris: 84,90 kr 115040 Pris: 145 kr
Motor Olja VDS-2  15w/40 3809436  Pris: 405 kr/4L 7839-15 Pris 389 kr/ 5L 14012 Pris: 398 kr/5L 36881 Pris: 289 kr/4L
S-Drev Olja ATF Dexron II 1161995  Pris: 330 kr/5L 4581-12 Pris 132 kr/ 1L 369790 Pris: 219 kr/4L
BioProtect 2 till diesel tanken 7840-100  Pris: 139 kr 366762 Pris: 119 kr/0,2L 102267  Pris: 145 kr
Glykol Etylen 1141646 Pris:434 kr/5L 7842-94 Pris 159 kr/4 liter 14044 Pris: 434 kr/5L 361784 Pris: 109 kr/3kg
Glykol Propylen 07076 Pris: 278 kr/5L             OKQ8
Destilerat vatten 361769 Pris: 40 kr/4L
Fläktrem 9,5x800La SR 973534  Pris: 233 kr 14438 Pris: 233 kr 10x800 Pris: 40 kr
Zinkringsats 876286  Pris: 297 kr 7806-120 Pris: 297 kr 14276  Pris: 285 kr 25256  Pris: 100 kr 119270 Pris: 177 kr
Botten färg. International Trilux 4524-525 Pris: 1190 kr/2,5L 50428 Pris 1325 kr/2,5 liter
Grundfärg. International Primocon 4513-25 Pris: 745 kr/2,5L
Prop&drev. International Trilux 4529-1 Pris: 265 kr/burk
Teak restor 4581-12 Pris: 144 kr/500ml
Teak oil 4581-9 Pris: 158 kr/500ml

InstruktionsbokMD2020
Reservdelar motor
Sprängskisser motor
Crom marine

 

                 
Ladda ner denna check-lista här:

Vinterupptagning (tips från blog.micronav.se)       

Bavaria 32-2002, med rullstor, vertikala lattor, rullgenua med Furlex, motorn Volvo-Penta MD2020D,

Före upptagning
Tvätta däcket. Skölj blocken på däck, Furlex.
Skölj rullsystem till storen.
Varmkör motorn.
Sug ur gamla oljan och byt oljefilter (V-P Art. Nr. 861473)
Ny olja i motorn (15W-40 för diesel, 3,5 liter)
Töm glykol-vatten från motorn, spara för köra igenom yttre kylkrets på motor.
Blanda ny, outspädd glykol med batterivatten (50-50). Batteri- eller destillerat vatten förhindrar kalkavlagringar i motorn.
Fyll motorn med nya glykol-vattenblandningen (c:a 4,5 liter)
Fyll septiktanken med vatten och sedan töm den
Fyll duschavloppet med ny propylenglykolblandning (50-50) med drickvatten (ca 0,5 liter)
Töm duschavloppet genom att köra duschpumpen torr, torka upp i duschavloppet, rengör duschpumpsfiltret
Töm slang och pump till däckspolningen. Kör igenom litet propylenglykolblandning.
Rengör fönster och ventiler, samt deras packningar.
Töm varmvattenberedaren och dra ur 230 V sladden till varmvattenberedaren.
Töm färskvattentankarna, men spara en liten del vatten tills vidare i en av tankarna – bra för rengöring
Se till att alla delar till stöttorna finns tillgängliga
Se till att en stege finns tillgänglig

Segel, lattor bom och mast
Parkera båten i uppvind, tag ut vertikala lattorna i rullstoren
Tag ned och packa rullstoren och genuan. Tag hem dem för torr förvaring.
Fotografera eller skriv upp vilka skot och linor som går vart (gör det lättare att montera dem senare)
Drag i ett snöre i st.f. bommens outhaullina för lätt återmontering.
Drag ur skot och andra linor från bommen.
Drag ur sejnfallen, tag hem standertar för tvätt
Fäst dirken nära bommens mittpunkt.
Märk “upp” änden på kick-rod, demontera och förvara den med denna ända uppåt. Viktigt att rätt ände förvaras uppåt så att inte gasladdningen läcker ut!
Demontera bommen med hjälp av dirken för att ta upp tyngden .
Lägg bommen på däck, surra fast den.
(Mätning av vantskruvarna till riggen behövs knappast, då skrovet ändrar form pga vantbelastningen så att mätningar blir i stort sett betydelselösa.)
Koppla ifrån elanslutningar till masten inifrån genom luckan i taket nära maststöttan (VHF, lanternor mm.), tejpa sladdarna till masten, tejpa för hålen i däck
Demontera alla mantågsstöttor. Bunta ihop dem invid aktern. Var försiktig så att skruvarna vid däckbeslagen bara skruvas ut delvis, så att de svarta plastbussningarna stannar kvar.
Märk vanten med barbord-styrbord (röd resp. grön tejp)
Mät ut lina med 50% av mastlängden för fäste av mastkranens slinga. Mastlängd 13,5 m.
Sätt ut fendertar

Under mastkranen:
Fäst slingan från mastkranen med 50% linan till knap på masten. Lättast är att klättra upp i masten, då 50% punkten ligger över första spridaren.
Från toppen av mastkranen, demontera Windex och ankarlanternan och glödlampan.
Sträck mastkranen, slacka och skruva ur vantskruvar, Furlex, akterstag.
Tejpa fast trasor el. dylikt runt vantskruvar (förhindrar däckskador, stoppar grus)
Se till att medhjälpare tar hand om Furlex, som annars lätt blir repad av gruset
Tag ned masten, lägg den på bockar
Demontera VHF antenn, spridare (märk dem med röd-grön tejp), spreja alla kontakter med rostskyddsmedel
Surra fast en ca 3 meter lång planka el.dyl. ovanpå masten som avlastning för Furlex och avlasta den genom att surra den till plankan
Tvätta masten med diskmedel, skölj med vatten
Flytta masten till maststicket för vinterförvaring. Kolla så att förvantet inte kan samla vatten inuti för att förhindra frostsprängning.
Smörj in masten (och bommen) med paraffinolja
Rulla ihop vanten (var för sig) med buntband
Tvätta och förvara alla mast- och bom-detaljer i båten, märk alla småprylar (anteckna ev borttappade småprylar och köp ersättning)

På land
Torka ur botten under durkarna (kölsvinet)
Tvätta skåp, durkar, väggar och dörrar
Rengör kylbox, ställ upp locket
Skölj ur ankarboxen med färskvatten
Tag ut alla fuktiga tampar ur stuvarna, lägg dem på tork
Pumpa toaletten torr, häll i någon liter av propylenglykol-dricksvattenblandning, pumpa ut blandning till septiktanken,
25 pumpslag minimum. Fyll på mer blandning om så behövs. Öppna bottenproppen i toaletten.
Räkna med att en del av blandningen i röret till septiktanken kommer att läcka tillbaka och ut pga något otät jokerventil.
En trasa på duschrumsgolvet kan fånga upp ev. utflöde. Använd inte etylenglykol, då denna kan skada toaletten.
Töm allt vatten från främre och bakre dricksvattentank (Men fyll några pytsar, just utifall)
Rengör vattenfiltret vid dricksvattenpumpen
Töm resterande vatten i färskvattentankarna. Skruva upp manluckan till dricksvattentankarna.
Sug upp resterande vatten med en svamp och rengör botten från partiklar och fällning. Sätt tillbaka manluckorna.
Töm varmvattenberedaren
Öppna och töm alla blandarventiler på både kall- och varmvatten
Töm duschslang vid akterspegel, bind fast slangen så den inte ramlar in
Skruva av duschhandtaget och surra gummipackningen till handtaget. Förvara i kabinen.
Smörj septiktankens kulventil utifrån vid skrovgenomföringen
Stäng av propanflaskan
Kolla om möjligt att alla batterier har tillräckligt med elektrolyt.
Anslut pluspolen på startbatteriet till pluspolen på förbrukningsbatteriet med en temporär 1,5 mm^2 sladd.
De flesta batteriladdare laddar bara förbrukningsbatteriet. Den temporära sladden ser till att även startbatteriet laddas.
Ladda batterierna med försörjning från landström under flera timmar. Efter full laddning, koppla ifrån laddningsaggregatet
och tag bort den temporära sladden mellan pluspolerna. Skruva av polklämmorna till alla batterier, för att slippa strömtjuvar från båtens elsystem.
Om batterierna är fulladdade bör de klara sig hela vintern. Men är man osäker, eller har gamla batterier, kan man ju alltid ladda upp igen på samma sätt någon gång under vintern.
Tag ur loggen och gör ren skovelhjulet med tandborste och tvålvatten. Sätt tillbaka loggen.
Kolla kabinlamporna. Polera dom med polish om dom är oxiderade. Olja in dem med lätt olja.
Polera vinscharna försiktigt med polish för att förhindra korrosion. Olja in dem med lätt olja.

Preparation av motor
Stäng ventilen till kylvattenintaget. (Säkerhetsåtgärd, bra om man är glömsk!)
Lossa de två slangklämmor som fäster kylvattenslangen till ventilen
Drag av kylvattenslangen och stoppa den i en hink med den gamla glykol-vattenblandningen från motorn, ca 4,5 liter.
Kolla att avgasröret är säkerställt. Häng en pyts på sidan av båten för att fånga upp det mesta av glykol-vattnet.
Kör motorn några sekunder till dess pytsen är tom för att ersätta vattnet i yttre kylkretsen på motorn med glykol-vattenblandning.
(För saltvattenseglare kan det vara ide att först köra igenom med en massa färskvatten, för att till sist köra igenom glykol-vattenblandningen.)
Stäng av motorn.
Sätt tillbaka kylvattenslangen till kylvattenventilen. Obs, använd alltid två slangklämmor till alla slangar som för till bordgenomföringar.
Öppna kylvattenventilen.
Kolla kilremmen. Skaffa reserv. Eventuellt så passar inte den kilrem som V-P sålde som reservdel. I nödfall får man väl segla om så är fallet.
Tag ur impellern (Art. Nr. 3586494) och kontrollera för eventuella sprickor. Kassera den om den har sprickor.
Smörj in impellern med vasselin och montera tillbaka den. Kolla att packningen kan återanvändas. Skaffa en ny impeller-packning i reserv.
Inspektera bälgen om det finns sprickor i den. Skall enligt VP bytas vart 7:e år.

Drevet
Demontera propellern, gör ren och polera och förvara den på ett säkert ställe
Demontera skyddsanoden, kontrollera om en ny behövs, Art. Nr. 876286. Om den inte är anfrätt, så koka den i ättiksvatten i några minuter - den blir som ny.
Häng en avskuren 5 liter plastdunk under drevet och töm det på olja. Oljan som kommer ut skall vara klar.
Fyll på ny Olja ATF Dexron II i drevet (2 liter)
Sätt på och surra fast plastpåse på drevets underdel för att förhindra smuts- och sandintrång

Tag hem prylar
Tag hem smutsiga linor, tvätta dem.
Tag hem dynor, kuddar, sjökort. Dvs allt som kan mögla.
Tag hem allt av värde, plotter, instrument, kikare, kamera, verktyg etc.
Stoppa ryggdynor (som är svåra att ta hem) i 240 liter plastpåsar, tillsammans torkmedel (använd ej kalciumklorid!), försegla påsarna

Torkförvara prylar
Töm utombordaren på vatten och bensin, torka rent
Stoppa in utombordaren i en 240 liter plastpåse tillsammans torkmedel (använd ej kalciumklorid!), försegla påsen

Stäng alla ventiler
Tejpa för ventilen i kabintaket och gallret vid aktern.
Stäng alla luckor och fönster.
Sätt upp torkmedel, Torrbollar eller liknande. (Det går åt c:a 6 Torrbollar. Kolla under vintern om dom behöver förnyas.)
Lyft på kojbottnar etcetera, så att döda utrymmen inte bildas.

Vintertäckning
Sätt upp vintertäckning
Lägg plywoodbitar under stöttorna så att regn inte orsakar att båten rasar
Aptera tjuvlarm
Sätt ettikett med namn och telefonnummer på masten och på båtens skrov
Lås fast den lösa stegen för att hindra obehöriga tillträde.
Lägg fram en levang el. dyl. med långt skaft. Bra för att putta ned snön från presenningen.

Vänta till våren
Botten färgen är svart International Trilux.

Dieseloljan innehåller alltid litet vatten från fabriken (ca 200 - 500 ppm) som faller ut under vintermånaderna.
Sug upp vattnet i tankens allra djupaste del och först därefter byt bränslefiltren. Kör motorn ett par timmar på våren innan filtren byts.
(Bränsle-för-filter (V-P Art. Nr. 3581078-7, eller Delphi nr. 7111-296 och bränslefiltret som är monterat på motorn (V-P Art. Nr. 861477-8))